سنگ مرمر سفید .

این سنگ با رنگ زمینه سفید همراه با رگه های زرد عسلی و قهوه ایا ز جذابیت خاصی برخوردار شده است و از معادن قروه و نقده استخراج می شود .