سنگ مرمر صورتی .

۱-از انواع نادر سنگ مرمر است که زیبا و جذاب می باشد . معدن آن در نقده قرار دارد.

۲-سنگ مرمر صورتی به دلیل داشتن رنگ روشن و ملایم قابلیت عبور نور از خود را دارد .

۳-سنگ مرمر صورتی افغانستان هم که از شهر هرات استخراج می شود ، به دلیل رنگ زیبا و رگه های گل یخی با خطوط تیره جذاب و مورد استقبال قرار دارد .