سنگ مرمر پرتقالی .

سنگ مرمر پرتقالی مشهد با نقش ، طرح و رگه های قهوه ای ، زرد ، و سفیدی که بر زمینه پرتقالی آن قرار گرفته ، جذابیت خاص خود را یافته لذا این سنگ از مرغوب ترین سنگ های مرمر به حساب می آید .