سنگ چینی :

الف : این سنگ از خانواده مرمریت ها می باشد ، که بر اثر ضربه وارده بر آن ، صدای حاصله ، صدای ظروف چینی را تداعی می نماید . لذا به سنگ چینی معروف و مشهور شده است .

توضیح اینکه :

سنگ های مرمریت ، بر اثر فشار حرارتی ناشی از تزریق ماگمای داغ ، طی مدت طولانی متبلور شده اند و دانه بندی آن به صورت بلوری شکل خودنمایی می کند . البته این دانه های بلوری با چشم هم قابل رویت می باشند .

تذکر : با درنظر گرفتن رنگ و دانه بندی موجود ، در سنگ چینی ، این سنگ به سه دسته تحت عنوان کریستال چینی ، چینی خاکستری و چینی سفید تقسیم شده است .

سنگ کریستال چینی :

درشتی دانه بندی مطروحه ، موجب شده تا اصطلاحاً آن را کریستال چینی بنامند .

سنگ چینی خاکستری :

بنا به روشنی رنگ تا تیره بودن آن با رگه های طوسی ، سیاه و زرد نامگذاری کرده اند .

سنگ چینی سفید :

سنگ چینی خالصی است با داشتن عناصری مانند کربن ، کلرید ، هماتیت و لیمونیت .

ب : کاربرد سنگ کریستال ( چینی ) :

از این نوع سنگ می توان در نمای ساختمان ، سنگفرش ، راه پله ها ، پیاده رو سازی ، جدول های سنگی و ساخت مصنوعات تزئینی سنگی استفاده کرد .

ج : عناصر تشکیل دهنده سنگ کریستال یا چینی عبارت اند از :

ماده اصلی این سنگ کربنات کلسیم است .

اکسید های آهن ، پتاسیم ، سدیم ، منیزیوم و منگنز از دیگر عناصر تشکیل دهنده آن می باشند .

د : انواع سنگ کریستال ( چینی ) عبارتند از :

چینی ازنا و الیگودرز لرستان ، قروه سنندج ، چینی سیرجان کرمان ، لایبید اصفهان و چینی نیریز فارس که به دلیل استحکام و زیبایی از انواع سنک های چینی معروفند .