سنگ چینی ازنا

این سنگ با زمینه سفید رنگ و خطوط نا منظم طوسی و مشکی موربی که دارد ، بسیار زیبا جلوه کرده است . البته نوع ممتاز کریستال چینی فاقد خطوط مورب و بسیار روشن می باشد .

جنس کریستالی سنگ چینی ازنا باعث شده تا این سنگ قابلیت ساب خوب و براقیت ویژه ای را داشته باشد . تا جائیکه انعکاس نور فوق العاده آن زبانزد گردیده . لذا این سنگ بسیار مناسب محیط های کم نور می باشد .

آنالیز بسیار ممتاز سنگ چینی ازنا ، موجب برتری آن از دیگر سنگ های کریستال ایران و جهان گردیده است . فلذا بعضی از طرح های اسلب چینی ازنا آن قدر زیباست که از نظر کیفی و قیمت قابل رقابت با نوع مشابه خارجی آن می باشد .

سنگ چینی ازنا برای نماهای بیرونی و داخلی ساختمان بسیار مناسب است . اما به دلیل میزان تخلخل بسیار کم ، سطح صاف پشت سنگ ، می بایستی در هنگام نصب از گیره های اسکوپ پشت سنگ استفاده شود .

موارد مطروحه ذیل ، نقش به سزایی در تعیین قیمت این سنگ خواهد داشت .

سنگ یکدست ، روشن بدون هاله های سبز و سیاه ، قطعا قیمت بالاتری را خواهد داشت .

ضخامت سنگ بر قیمت آن تاثیر گذار خواهد بود .

ابعاد سنگ ، طرح های بوکمچ و فورمچ در قیمت سنگ موثر می باشند .

کیفیت در فرآوری سنگ ، از نظر ساب و برش هم ، در قیمت سنگ تاثیر گذار می باشد .