سنگ مرمر آبی .

این سنگ با رنگ زمینه آبی و خطوط زرد و طلایی جزء زیباترین سنگ های مرمر قرار گرفته و از معادن استان کرمان و کردستان استخراج می گردد.