سنگ مرمر رنگی .

شهرستان محلات دارای انواع سنگ مرمر رنگی زیباست . این سنگ با زمینه روشن و نقوش مشکی و نارنجی ، از جذابیت بالایی برخوردار است و جهت تزئین کف و دیواره ها مورد استقبال قرار گرفته است .