سنگ مرمر سبز .

۱-سنگ مرمر با رگه های سفید ، زرد ، قرمز و نارنجی در استان کرمان و در معادن شهرهای بم ، سیرجان ، رفسنجان ، جیرفت ، کهنوج و شهر بابک به وفور موجود است .

۲-استان های یزد و آذربایجان شرقی دارای معادن غنی از مرمر سبز هستند .

۳-سنگ های مرمر سبز آب باریک آذر شهر ، بورق و توران پشت یزد و تنگوئیه کرمان از بهترین های سنگ مرمر سبز به حساب می آیند .

۴-سنگ های امرالد و اسمرالدا دو نمونه بسیار زیبای مرمر سبز وارداتی از کشور ایتالیا می باشند که معدن این نوع سنگ مرمر سبز را هم در شهرستان سیرجان داریم .